Cơ cấu tổ chức Ban quản lý các khu công nghiệp

Cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng thuộc Ban:

1. Tổng số biên chế hành chính được giao: 30 người (23 công chức, 04 viên chức, 03 Hợp đồng 68).

2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy:

- Lãnh đạo Ban: 01 Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

- Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng.

+ Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng.

+ Phòng Kế hoạch và Môi trường.

+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động.

3. Chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo các phòng thuộc Ban:

Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm phối hợp với các phòng thuộc Ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo ban và Trưởng phòng về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Được Trưởng phòng đơn vị ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.

Lượt xem: 3.963
Nguồn:Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 604