Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ Sáu

PhuthoPortal - Ngày 14/11/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên thứ Sáu của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TTCP.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

IMG_9911.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các ý kiến của người dân, doanh nghiệp

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa cả 6 nội dung CCHC. Trong đó, cải cách thể chế là nền tảng, cải cách thủ tục là trọng tâm, cải cách chế độ công vụ, công chức là động lực, cùng với cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và xây dựng Chính phủ số, để tạo đột phá.

Thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC phải phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành cần chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác CCHC, nhất là nhân rộng các mô hình, cách làm, giải pháp hay ở cơ sở...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát, cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết với người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan quản lý tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy hoạch, huy động nguồn lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết, khen thưởng, kỷ luật...

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách TTHC năm 2023 theo các kế hoạch được ban hành. Tổng hợp, theo dõi, giúp Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh theo chương trình, kế hoạch đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh

Trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 247 văn bản quản lý pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1.540 VBQPPL cấp tỉnh, 1.135 VBQPPL cấp huyện và 57 VBQPPL cấp  xã.

Từ 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ...

Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất. Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt 82,42% (tăng 30,73% so với cùng kỳ năm 2022), địa phương đạt 70,15% (tăng 31,31% so với cùng kỳ năm 2022). Số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia trong 10 tháng đầu năm 2023 khoảng 6,2 triệu văn bản. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%.

Tính đến ngày 10/10/2023, toàn quốc đã cấp trên 83,76 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp; thu nhận trên 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử; có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chip; 91,2 triệu thông tin nhân khẩu được làm sạch giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và dân cư.

63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể. Đã có 20/20 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 13/15 bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Lượt xem: 54
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 678
Hôm qua : 1.053