• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 15/9/2021, Ủy Ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế haochj và Đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Theo đó; Phê duyệt 52 quy trình nội bộ giải quyết 51 thủ tục hành chínhlĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bãi bỏ:60 quy trình nội bộ giải quyết 60 thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp đã được phê duyệt tại Mục I, Phụlục kèm theo Quyết định số855/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ.

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 590
Hôm qua : 745