• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 1/8/2021, Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1939/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Theo đó Bãi bỏ: 01 (một)thủ tục hành chính được công bố tại Danh mục kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 27/8/2019của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ(thủ tục số 01Mục VII,Phần C,Danh mục kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 27/8/2019)

Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành

(Chi tiết tại file đính kèm)

 

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 595
Hôm qua : 745