• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh,Ban Quản lý các Khu công nghiệp và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 7/7/2021, Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tạ iViệt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh , Ban Quản lý các Khu công nghiệp và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ. 

Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp  và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại các Danh mục kèm theo).Bãi bỏ: 26 (hai mươi sáu) thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam được công bố tại Mục I, Phần A Danh mục kèm theo Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 595
Hôm qua : 745