• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

ATKGM/ TẬP 3: Một vụ tống tiền

Nguồn: Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông