15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đạt và vượt kế hoạch đề ra

PhuthoPortal - Ngày 14/11/2023, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh xem xét, thảo luận các dự thảo báo cáo: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch đầu tư công và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách năm 2024, kế hoạch 3 năm 2024 - 2026; dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

DSC00779.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đạt và vượt kế hoạch

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ước đạt 7,58%, nằm trong nhóm 15 địa phương có tốc độ tăng cao, đứng thứ 3/14 tỉnh Vùng trung du và miền núi phía Bắc. Sản xuất công nghiệp có sự phục hồi, tháng sau cao hơn tháng trước; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Trong năm, có thêm 2 huyện, 8 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã NTM nâng cao, 105 khu dân cư NTM, 55 khu NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã.

DSC00790.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị

Công tác quản lý, chỉ đạo kế hoạch đầu tư công đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Đã thực hiện điều chỉnh kịp thời, đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ 4.654,6 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công năm 2023 (chưa bao gồm vốn ngân sách cấp huyện, xã), tăng 12,6% so với kế hoạch. Tính đến ngày 31/10/2023, số vốn kế hoạch năm 2023 giải ngân đạt 2.857/4.131 tỷ đồng, bằng 69,2% vốn Thủ tướng Chính phủ giao (cả nước là 56,8%).

Hoạt động tài chính, tín dụng cơ bản ổn định, thu ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời các khoản thu phát sinh; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.416 tỷ đồng (đạt 137,8% dự toán).

DSC00730.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc khiến tiến độ một số đề án, dự án còn chậm tiến độ

Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự kiến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11/2023). Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện ước đạt 45.600 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Tỉnh đã thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ 1.363 dự án đầu tư, trong đó có 250 dự án được Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến; phân loại, xác định rõ 163 dự án chậm tiến độ. Công tác chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, cùng với sự vào cuộc tích cực của MTTQ, đoàn thể các cấp, trong năm 2023 việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều tiến bộ, đã thu hồi, bàn giao trên 364ha đất cho các dự án trọng điểm.

Thu hút mới, bổ sung vốn 102 dự án; trong đó 83 dự án DDI, vốn đăng ký gần 6.900 tỷ đồng; 19 dự án FDI, vốn đăng ký 218,1 triệu USD; đáng chú ý đã thu hút một số nhà đầu tư triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đây là các dự án tạo đà cho tăng trưởng trong thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay có 826 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký đạt gần 18.555 tỷ đồng (tăng 2,6% về số doanh nghiệp và tăng 81% về số vốn đăng ký). 18/20 tuyến đường giao thông trọng điểm cơ bản hoàn thành, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đầu tư.

DSC00629.jpg

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Thế Truyền trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ xã hội. Chỉ số PCI và chỉ số PAR INDEX được duy trì trong nhóm đầu của vùng.

Công tác quản lý và phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường, hoạt động khoa học công nghệ được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

DSC00662.jpg

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán ngân sách năm 2024

Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ xã hội. Chỉ số PCI và chỉ số PAR INDEX được duy trì trong nhóm đầu của vùng.

Công tác quản lý và phát triển đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường, hoạt động khoa học công nghệ được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phân tích nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế còn tồn tại như: Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn, chưa vững chắc; tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu có xu hướng tăng; thị trường bất động sản gặp khó khăn, thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch. Tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; đời sống, việc làm, quyền lợi của một bộ phận lao động chưa thực sự được đảm bảo, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động vẫn còn ở mức cao...

Tiếp tục thực hiện quyết liệt khâu đột phá chiến lược

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho ý kiến về một số chỉ tiêu, số liệu trong các báo cáo trình bày tại hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ: Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách về thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 13/20 dự án đầu tư công trọng điểm còn lại hoàn thành trong năm 2024, đạt mục tiêu hoàn thành tất cả các dự án đầu tư công trung hạn trước kế hoạch; đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, đổi mới hình thức xúc tiến, đi sâu vào bàn bạc trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư có tiềm năng và quan tâm đến địa bàn tỉnh.

 

z4878185668459_726726fcc94e7fff5a1104bf12411d71.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức và trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục thực hiện chính quyền số với tinh thần quyết tâm cao, có trọng tâm, trọng điểm.

Các cấp, các ngành, các địa phương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh việc nắm bắt tình hình hoạt động doanh nghiệp, trực tiếp tiếp xúc lắng nghe doanh nghiệp, phải quyết tâm đặt mục tiêu năm 2024 phải khởi công được 3 - 5 dự án lớn, 5 - 7 cụm công nghiệp.

Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính hoàn thiện dự toán ngân sách nhà nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung thêm nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn mục tiêu của các Chương trình mục tiêu Quốc gia trong kế hoạch đầu tư công theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính rà soát lại danh mục dự án đầu tư công đảm bảo đầy đủ, đúng thứ tự ưu tiên, tránh trùng lặp.

Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tránh dàn trải; ưu tiên vốn bố trí trả nợ; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định. Tập trung khắc phục hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Lượt xem: 118
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 600
Hôm qua : 1.053