Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

 Ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 63 điểm cầu địa phương.

CT.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ.

Tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo sở, ban, ngành phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu cấp huyện trong tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn phụ trách công tác dân chủ tại đơn vị; lãnh đạo UBND cấp xã và công chức được giao nhiệm vụ theo dõi lĩnh vực này.

A 3.jpg

Lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt, phổ biến nội dung chính, trọng tâm của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.
Với 6 chương và 91 Điều, Luật quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

A 2.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Luật quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của công dân về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Luật cũng quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở; hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành vi vi phạm; cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, quy định rõ những nội dung công khai để Nhân dân biết, Nhân dân tham gia ý kiến, Nhân dân kiểm tra, giám sát và Nhân dân thụ hưởng.

Luật cũng quy định cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban công tác MTTQ ở thôn, tổ dân phố; vai trò, trách nhiệm của công đoàn, tổ chức đại diện người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng việc, từng bước, từng khâu thực hiện dân chủ một cách thống nhất, xuyên suốt.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên toàn quốc đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, quan điểm trong việc xây dựng và ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, nghiên cứu, vận dụng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật trong thời gian tới, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại các địa phương.

Lượt xem: 29
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 634
Hôm qua : 1.053