GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Ngày 30/01/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với.

Theo Nghị quyết này, các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất mà không quy định bắt buộc phải dừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nội dung chi tiết tại Nghị quyết 7/NQ-CP năm 2023

Lượt xem: 304
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 386
Hôm qua : 1.102