• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM

Ngày 22/3/2023 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 942/KH-UBND về việc triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Namgiai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, mục đích nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2022 - 2028 phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm truyền thông về quyền con người tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội về các quyền con người; thông tin đầy đủ giúp người dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; nâng cao uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người ở phạm vi trong nước, khu vực và trên thế giới.

Tại kế hoạch chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nội dung truyền thông tập trung vào Luật pháp quốc tế về quyền con người; trong đó, đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: (1) Công ước về các quyền dân sự và chính trị; (2) Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; (3) Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về quyền trẻ em; (6) Công ước về quyền của người khuyết tật; (7) Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực; trong đó, có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp tác của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp khu vực và quốc tế.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ làm công tác quyền con người, truyền thông, thông tin đối ngoại, công tác vận động quần chúng tại các sở, ngành, địa phương, các hội, đoàn thể của tỉnh. Các tầng lớp Nhân dân, các cộng đồng tôn giáo, dân tộc, đặc biệt là giới trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, thanh niên, sinh viên, học sinh, người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng mạng. Các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Văn phòng

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 333
Hôm qua : 412