• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh với Hội nghị quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Thực hiện Thông báo của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng về Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngày 09/12/2021 Đảng bộ các KCN tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị trực tuyến tại 03 điểm cầu. Điểm cầu tại trụ sở Ban quản lý các KCN Phú Thọ dành cho cán bộ, đảng viên làm việc tại trụ sở Ban; điểm cầu tại Trung tâm PTHT và DV KCN dành cho cán bộ, đảng viên các chi bộ, tổ đảng làm việc tại KCN Thụy Vân và điểm cầu tại Công đoàn các KCN cho chi bộ công đoàn các KCN.

Trên 90% đảng viên của đảng bộ đã tham gia Hội nghị học tập với tinh thần học tập nghiêm túc, tiếp thu quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Với thời gian ½ ngày, Hội nghị được diễn ra vô cùng khẩn trương nghiêm túc; Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Cũng trong chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh sự cần thiết, quan trọng, thường xuyên của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh về hội nghị của Đảng bộ các KCN tỉnh.

 

Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Ban quản lý các KCN

Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm PTHT và DV KCN

Hội nghị tại điểm cầu Công đoàn các KCN

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 764
Hôm qua : 817