• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Tài liệu đính kèm: Tải về

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, đảm bảo tiếp tục nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, Ngày 18 tháng 4, Ban quản lý các KCN Phú Thọ ban hành văn bản số 357/BQLKCN-ĐT&XD gửi các Chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng; các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng công trình; trong đó tuân thủ việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

         - Thường xuyên bám sát, đôn đốc công tác quản lý chất lượng công trình của các nhà thầu trong quá trình khảo sát; thiết kế; thi công xây dựng công trình; trong đó lưu ý cập nhật những quy định pháp luật mới về quản lý chất lượng công trình đã được nêu tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

         - Đối với công trình thuộc diện phải được kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, chủ đầu tư cần nghiêm túc, kịp thời báo cáo thông tin khi khởi công xây dựng công trình và báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình đến cơ quan có thẩm quyền.

Văn bản số 357/BQLKCN-ĐT&XD đính kèm.

Nguồn:Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 749