Cẩm nang Làng số mang nền tảng số đến hộ gia đình

Từ tháng 1/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Cẩm nang Làng số trên các nền tảng số với mục đích hướng dẫn mỗi người dân, mỗi hộ gia đình chủ động xây dựng Làng số - mô hình kinh tế số và xã hội số nhỏ nhất, từ đó, góp phần chuyển đổi số địa phương và đất nước.

Làng số là một dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ra đời tiếp sau cuốn Cẩm nang chuyển đổi số, nhằm truyền cảm hứng và trang bị kỹ năng số cho người dân. Dự án cung cấp các câu chuyện thực tế về cách người dân đã sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi câu chuyện trong Làng số đều là câu chuyện của một con người cụ thể, với một vấn đề cụ thể, cách giải quyết cụ thể và kết quả cụ thể. Từ những câu chuyện này, người dân có thể học hỏi cách ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống của mình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội số hiện đại.

Làng số có thể truy cập trên nền tảng: Website, Facebook và Zalo. Mọi người dân Việt Nam đều có thể tham gia Làng số để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số. Một trong những nội dung quan trọng của Làng số là giới thiệu khoảng 30 nền tảng số made in Việt Nam. Mỗi nền tảng số là một viên gạch, hướng tới giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Mỗi nền tảng số được giới thiệu giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích, thụ hưởng thành quả do công nghệ số mang lại. Các nền tảng số được giới thiệu trong Làng số bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Giáo dục, Y tế, Tài chính, Thương mại điện tử, Nông nghiệp, Du lịch, Xã hội,...

Bên cạnh đó, Làng số cũng giới thiệu khoảng 50 câu chuyện điển hình, gắn liền với 100 con người cụ thể. Mỗi câu chuyện đều là câu chuyện của một con người cụ thể, với một vấn đề cụ thể, cách giải quyết cụ thể và kết quả cụ thể. Làng số là một dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ra đời tiếp sau cuốn Cẩm nang chuyển đổi số, nhằm truyền cảm hứng và trang bị kỹ năng số cho người dân. Dự án cung cấp các câu chuyện thực tế về cách người dân đã sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi câu chuyện trong Làng số đều là câu chuyện của một con người cụ thể, với một vấn đề cụ thể, cách giải quyết cụ thể và kết quả cụ thể. Từ những câu chuyện này, người dân có thể học hỏi cách ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống của mình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng một xã hội số hiện đại.

Làng số có thể truy cập trên 3 nền tảng: Website, Facebook và Zalo. Mọi người dân Việt Nam đều có thể tham gia Làng số để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số. Một trong những nội dung quan trọng của Làng số là giới thiệu khoảng 30 nền tảng số made in Việt Nam. Mỗi nền tảng số là một viên gạch, hướng tới giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Mỗi nền tảng số được giới thiệu giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích, thụ hưởng thành quả do công nghệ số mang lại. Các nền tảng số được giới thiệu trong Làng số bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, như: Giáo dục, Y tế, Tài chính, Thương mại điện tử, Nông nghiệp, Du lịch, Xã hội,... Bên cạnh đó, Làng số cũng giới thiệu khoảng 50 câu chuyện điển hình, gắn liền với 100 con người cụ thể. Mỗi câu chuyện đều là câu chuyện của một con người cụ thể, với một vấn đề cụ thể, cách giải quyết cụ thể và kết quả cụ thể. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ định kỳ cập nhật, sửa đổi, bổ sung Làng số bởi chuyển đổi số là một quá trình, cần liên tục điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn. Làng số chia sẻ những câu chuyện của người dân sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề hàng ngày của mình Hướng dẫn cách truy cập Làng số

- Phiên bản trực tuyến tại: https://langso.dx.gov.vn/

- Phiên bản trên Facebook: https://www.facebook.com/lang.so.mic

- Phiên bản Làng số trên Zalo: Làng số trên Zalo.

Nguồn: Văn phòng

Lượt xem: 6
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 317
Hôm qua : 1.102