Hướng dẫn sử dụng liên kết tài khoản và đăng nhập tài khoản VNeID trên Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Thọ

Từ ngày 15/6/2024, công dân thực hiện đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Thọ bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID.

I. Hướng dẫn đăng nhập trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Tại màn hình đăng nhập của Cổng DVC quốc gia Công dân chọn đăng nhập bằng Tài khoản được cấp Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 2: Hệ thống kiểm tra tài khoản sau khi đăng nhập

Hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia kiểm tra tài khoản đã có số Căn cước công dân hay chưa?

Trường hợp đã có số Căn cước công dân: Hệ thống điều hướng đến màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái đã đăng nhập

Trường hợp chưa có số Căn cước công dân: Hệ thống bật màn hình yêu cầu nhập Căn cước công dân và so khớp với CSDL Dân cư.

Bước 3: Công dân nhập và xác nhận cập nhật dữ liệu

Công dân/cán bộ nhập số Căn cước công dân và chọn nút “Cập nhật”. Hệ thống điều hướng đến màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái Đã đăng nhập.

Trường hợp Công dân/cán bộ nhấn nút “Bỏ qua”, sau đó có thể thực hiện cập nhật Căn cước công dân ở màn hình Thông tin định danh. Người dùng sau khi đăng nhập vào cổng Dịch vụ công quốc gia, truy cập vào chức năng “Thông tin cá nhân” -> chọn “Thông tin định danh” và thực hiện “Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư”.

Bước 4: Công dân đăng nhập bằng tài khoảnVNeID

Sau khi đã thực hiện liên kết tài khoản, Công dân/cán bộ chọn đăng nhập qua VneID.

Hệ thống điều hướng sang màn hình đăng nhập VNeID

Đăng nhập thành công, hệ thống quay về màn hình nghiệp vụ cần thực hiện với trạng thái Đã đăng nhập.

 

 

 

 

II. Hướng dẫn đăng nhập trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Phú Thọ

Bước 1: Công dân truy cập trang https://dichvucong.phutho.gov.vn/

Bước 2: Chọn chức năng Đăng nhập nằm góc phải màn hình

 

Bước 3: Chọn chức năng Đăng nhập Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Đăng nhập Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi bộ công an để thực hiện đăng nhập.

 

Bước 4: Nhập thông tin số định danh cá nhân (Số căn cước công dân) và mật khẩu đăng nhập hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VneiD à Nhấn nút Đăng nhập.

 

Bước 5: Hệ thống thông báo đăng nhập thành công hiển thị thông tin công dân như ảnh dưới là hoàn thành.

 

III. Hướng dẫn liên kết tài khoản trên hệ thống thông tin giải quyêt TTHC của tỉnh.

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, chọn chức năng Quản lý tài khoản à Nhấn nút Chính sửa

 

 

Bước 2: Cập nhật các thông tin hệ thống yêu cầu, chú ý cập nhật thông tin Họ tên, ngày tháng năm sinh và số Căn cước công dân sau khi hoàn thành nhấn nút cập nhật hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin với CSDL quốc gia về dân cư.

 

Ngoài ra khi công dân thực hiện nộp dịch vụ công trực tuyến, đối với các trường hợp chưa cập nhật thông tin Căn cước công dân hệ thống sẽ yêu cầu bắt buộc cập nhật thông tin Căn cước công dân để đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư.

 

 

Nguồn: Văn phòng tổng hợp

 

 

Lượt xem: 36
Nguồn:Văn phòng Ban (tổng hợp) Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 604