Khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

PhuthoPortal - Ngày 22/2/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 60/UBND-KTTH về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khẩn trương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đặc biệt là triển khai ngay các nhiệm vụ, công việc trọng tâm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

eef2cdfd302a9d74c43b.jpg

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Sunrise Công nghiệp Việt Nam (Khu Công nghiệp Cẩm Khê)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Tạo khí thế thi đua, phấn khởi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất - kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn; không tổ chức du xuân, liên hoan ảnh hưởng đến công việc và thời gian làm việc. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không đi lễ đền, chùa… tham dự các hoạt động liên quan đến lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công,..

Các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Kiên định mục tiêu, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2024. Triển khai chất lượng, hiệu quả các chương trình, đề án quan trọng trong quý I; các nhiệm vụ trọng tâm cả năm về đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân. Chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các công trình, dự án mới đảm bảo phân bổ chi tiết nguồn vốn và tổ chức thực hiện ngay trong quý I/2024. Theo dõi tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn, dự án đầu tư. Theo dõi tình hình triển khai, các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trọng điểm năm 2024 và các dự án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thống nhất triển khai và tổ chức thực hiện trong Quý I/2024.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2024; quản lý chặt chẽ các nguồn thu; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thật sự cấp bách. Rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2023 sang 2024. Đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán; chủ động, quyết liệt thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, thu hồi vốn thanh toán vượt giá trị quyết toán.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê; quy hoạch các khu công nghiệp Phù Ninh, Bắc Sơn, Đoan Hùng, Trung Hà II và các cụm công nghiệp giai đoạn 2023 - 2025; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tam Nông, Bãi Ba 2, Đồng Phì, Ngọc Quan, Quảng Yên…; triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành, thị chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bảo đảm đúng khung lịch thời vụ; chỉ đạo đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng cho lúa và cây trồng vụ Xuân; triển khai tốt kế hoạch trồng rừng, chè, cây ăn quả,... Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình, chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo các đơn vị vận tải đảm bảo cơ số phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại, du xuân sau Tết của Nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội đầu Xuân, đảm bảo các hoạt động lễ hội, vui xuân… thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các hoạt động lễ hội, nhất là các vi phạm về thu, quản lý tiền công đức và đốt vàng mã (nếu có). Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân. Yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống tuyên truyền, vận động du khách, người dân thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Lễ hội Xuân năm 2024. Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để có giải pháp động viên, thu hút lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Chủ động công tác phòng ngừa cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại lễ hội, nơi tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức tốt công tác tuyển quân, giao nhận quân đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội năm 2024.

Văn bản số 60/UBND-KTTH

Hương Giang

Lượt xem: 25
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 392
Hôm qua : 1.102