Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển khai các bước công việc để đảm bảo tiến độ theo quy định.

Lãnh đạo huyện Lâm Thao trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân các xã thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã được đẩy mạnh. Trên cơ sở phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh, cấp huyện đã xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025, tiến hành lập danh sách cử tri, niêm yết đề án sắp xếp cụ thể các ĐVHC cấp xã tại trụ sở xã, nhà văn hóa khu dân cư. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua hệ thống loa truyền thanh, tổ chức hội nghị tại địa phương.

Ngoài công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, định hướng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các địa phương còn làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhất là ở các đơn vị thuộc diện sắp xếp để họ yên tâm công tác. Các địa phương có các xã thuộc diện sắp xếp cũng xây dựng kế hoạch, phương án khả thi nhất để bố trí cán bộ sau sắp xếp, thống nhất tên gọi ĐVHC mới bảo đảm mang ý nghĩa sâu sắc để Nhân dân thêm tin tưởng vào sự phát triển của địa phương trong tương lai, việc lựa chọn đặt trụ sở phải ở nơi trung tâm nhất, tạo thuận lợi cho người dân khi tới giao dịch, giải quyết các thủ tục hành chính một cách hiệu quả.

Thuộc diện sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, cấp uỷ, chính quyền xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận trong triển khai thực hiện. Đồng chí Đinh Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Vân Đồn thông tin: “Chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhấn mạnh đến dự kiến tên gọi, địa điểm đặt trụ sở làm việc, ngày lấy ý kiến cử tri, địa điểm niêm yết danh sách cử tri để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, lợi ích của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Qua các bước triển khai, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp nguyên trạng xã Hùng Long (xã thuộc diện phải sắp xếp) và xã Vân Đồn để thành lập ĐVHC mới”.

Mặc dù cán bộ, đảng viên và Nhân dân các xã thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập đồng thuận với chủ trương sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023- 2025 nhưng người dân cũng quan tâm về việc sắp xếp như thế nào để không chỉ là phép cộng cơ học của những con số, tiết giảm được bao nhiêu đơn vị, số lượng cán bộ... mà làm thế nào để phù hợp với thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của người dân, nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền, đặt tên ĐVHC xã mới sao cho phù hợp. Để người dân nhận thức rõ hơn về việc sắp xếp ĐVHC xã mới, các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên đã chủ động bám sát cơ sở, cùng với cán bộ khu dân cư tuyên truyền, giải thích kịp thời những băn khoăn, thắc mắc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC xã mới, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân.

Việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 đang được các địa phương triển khai trên tinh thần khách quan, dân chủ, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để chủ trương được thực hiện đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra, đạt hiệu quả cao, các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu, đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Chi Hương

Lượt xem: 10
Nguồn:Baophutho.vn Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 109
Hôm qua : 580