Văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
67/BQL-KHTH 04/03/2016 về việc tuyên truyền đè cương pháp luật phục vụ bầu cử ĐBQH & HĐND các cấp Nguyễn văn oanh