Ví trí, chức năng Ban quản lý các Khu công nghiệp

Chức năng của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ được quy định tại Điều 1 Quyết định số16/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ:

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập theo Quyết định số 971/QĐ-TTG ngày 15/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ là cơ quan trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với Khu công nghiệp, các Cụm công nghiệp đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quản lý (sau đây gọi chung là Khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghi định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực trong công tác quản lý khu công nghiệp; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; sử dụng kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.

Trụ sở của Ban Quản lý đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lượt xem: 5.012
Nguồn:Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 79
Hôm qua : 580