Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/102021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Xây dựng ban hành “Hướng dẫn, tạm thời hoạt động xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ban hành kèm theo văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021, thay thế cho “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng. Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị Tổng công ty Vigracera - CTCP; Công ty cổ phần xây dựng Đức Anh; các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê, cụm công nghiệp Đồng Lạng, Bạch Hạc có thực hiện hoạt động xây dựng thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai áp dụng thực hiện theo “Hướng dẫn, tạm thời hoạt động xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” ban hành kèm theo văn bản số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng (bản sao văn bản kèm theo) 

2. Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ sẽ tổ chức kiểm tra đột suất việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên. Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đề nghị các Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Chủ đầu tư các dự án đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Lượt xem: 1.407
Nguồn:Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 604
Hôm qua : 1.053