• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 4/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 4377/BTNMT-TCMT về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự thảo cũng đã được đăng tải, xin ý kiến góp ý trên Cổng thông tin của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, di sản thiên nhiên; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái và nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường.

Đối tượng áp dụng của Dự thảo Thông tư là cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung của Dự thảo Thông tư để gửi Văn bản góp ý về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 8 năm 2021 để tổng hợp, hoàn thiện.

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.298
Hôm qua : 3.489