• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Phú Thọ: Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, Bộ luật lao động cùng với những quy định ngày càng cụ thể về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đã thực sự đi vào cuộc sống đem lại kết quả đáng khích lệ trong cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, quyền dân chủ của người lao động được phát huy thông qua đối thoại tại nơi làm việc, Hội nghị người lao động.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, KCN Thụy Vân đã thu hút nhiều doanh nghiệp quy mô vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động, việc chủ động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp các chủ doanh nghiệp lắng nghe được nhiều hơn tiếng nói của người lao động, giúp cho người sử dụng lao động và người lao động thấu hiểu nhau hơn, qua đó cải thiện môi trường làm việc, thực hiện ngày càng tốt hơn chế độ cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp quy mô vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao động như Công ty TNHH sein together kee eun Việt Nam, Công ty TNHH JNTC Vina, Công ty TNHH Công nghệ namuga Phú Thọ, Công ty TNHH Yakjin Việt Nam, Công ty CP gạch men Tasa…đã làm tốt việc này. Tại công ty TNHH sein together kee eun Việt Nam, nhờ có quy chế dân chủ tại nơi làm việc, người lao động được doanh nghiệp công khai chế độ, quy chế nâng lương, trả thưởng, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, việc sử dụng quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, ….hàng năm, được tổ chức Hội nghị người lao động, tết Sum vầy, qua đó giúp người lao động hiểu rõ được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình khi làm việc trong doanh nghiệp. Hay tại công ty TNHH JNTC Vina, Công ty CP Gạch men Tasa, Hội nghị người lao động cuối năm đã trở thành ngày hội của doanh nghiệp khi người lao động vừa được nghe tổng kết về hoạt động của doanh nghiệp trong năm, nghe các tổ chức đoàn thể công khai các hoạt động đồng thời được doanh nghiệp tổ chức nhiều hình thức vui chơi có thưởng, liên hoan thân mật, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể người lao động.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào các KCN Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê tăng lên nhanh chóng, việc cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là thu hút, tuyển dụng lao động vào làm việc đã thúc đẩy các doanh nghiệp đã sử dụng quy chế dân chủ ở cơ sở như là công cụ đắc lực, hữu hiệu trong thu hút người lao động vào làm việc, ổn định và mở rộng sản xuất kinh doanh.

 

Công ty CP gạch men Tasa tổ chức sinh nhật cho người lao động trong doanh nghiệp

 

Với số lượng 183 dự án đầu tư vào các KCN, thu hút hơn 45.000 người lao động vào làm việc và 83 tổ chức CĐCS đang hoạt động, cùng 39.000 đoàn viên công đoàn (chiếm 86% tổng số lao động trong các KCN), các KCN đang là khu vực tập trung nhiều lao động nhất trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở của các doanh nghiệp luôn được Ban quản lý các KCN Phú Thọ quan tâm, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện với nhiều hình thức quán triệt đến doanh nghiệp như: Hướng dẫn bằng văn bản, tổ chức hội nghị tập huấn luật, phối hợp tổ chức Công đoàn KCN hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng, tham gia đối thoại trực tiếp với người lao động,…đến nay, tại các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở tới đoàn viên công đoàn và người lao động trong doanh nghiệp; trên 86% doanh nghiệp có tổ chức CĐCS đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động được các doanh nghiệp xây dựng và công khai tại nơi làm việc, trả lương cho người lao động bảo đảm theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng,… Nhìn chung, trên thực tế kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua đã có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực; nhiều doanh nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ và tập thể người lao động, quyền đại diện của tổ chức Công đoàn. Tính dân chủ trong hoạt động của doanh nghiệp từng bước được nâng lên, tạo được tính chủ động cho người lao động trong lao động sản xuất. Người lao động nhận thức được quyền lợi của mình phải gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ đi đôi với kỷ cương, kỷ luật lao động. Đã hạn chế được nhiều tiêu cực, mất dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; người lao động đã tích cực tham gia phong trào thi đua trong công tác, trong sản xuất kinh doanh tạo sức ổn định và phát triển của đơn vị. Nâng cao được vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ theo đúng hướng dẫn của pháp luật còn ít, tỷ lệ triển khai Hội nghị người lao động còn thấp, tỷ lệ bản TƯLĐTT đạt loại A còn thấp. Một số CĐCS chưa thực sự phát huy vai trò đại diện quyền và lợi ích người lao động, chưa thể hiện được tiếng nói đối với chủ sử dụng lao động khi tham đối thoại, chưa tổng hợp được nhiều biện pháp đề xuất hỗ trợ chủ sử dụng nâng cao năng xuất, chất lượng lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ doanh nghiệp và tổ chức CĐCS. Các doanh nghiệp chú trọng việc tối đa lợi nhuận, năng suất lao động mà xem nhẹ việc thực hiện quy chế dân chủ. Người lao động còn hạn chế về kiến thức và thiếu chủ động trong tiếp cận thông tin, do đó đôi lúc chưa thể hiện hết vai trò trách nhiệm cá nhân hoặc không tích cực tham gia đóng góp vào phương án phát triển của doanh nghiệp mà chủ yếu chỉ quan tâm đến chế độ, quyền lợi trước mắt.

Để đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp KCN, cần triển khai các giải pháp cụ thể, đồng bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, cơ quan có chức năng của nhà nước phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn cho người sử dụng lao động và người lao động về pháp luật lao động; chế độ, chính sách, quyền lợi, trách nhiệm, mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tất cả các loại hình doanh nghiệp; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật lao động nói chung và quy chế dân chủ nói riêng. Kịp thời giải quyết kiến nghị, những vấn đề liên quan đến người lao động, tránh để xảy ra đình công, lãn công. Xây dựng bổ sung đầy đủ hệ thống nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ giữa tập thể lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức công đoàn; nâng cao năng lực của Ban chấp hành công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Hanh - Trưởng ban quản lý các KCN
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 270