• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã họp, nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn và một số biện pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới; cùng dự họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh kết luận:

 

Để kiểm soát tốt tình hình, phát hiện từ sớm, ngăn chặn dịch bệnh ngay từ phạm vi nhỏ, không để dịch lây lan ra diện rộng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

Về vắc xin, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ, Bộ Y tế để được phân bổ sớm, đủ lượng vắc xin theo nhu cầu, phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 1, tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng trên 18 tuổi trong toàn tỉnh; ưu tiên tiêm đủ 2 mũi cho các trường hợp trên 50 tuổi, giáo viên các cấp học, các đối tượng làm việc tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,...; đồng thời, triển khai hiệu quả, an toàn kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi khi nguồn vắc xin được phân bổ để đảm bảo an toàn cho việc tổ chức ngay dạy học trực tiếp.

 

Về việc cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ: Căn cứ tình hình diễn biến dịch, xem xét cho phép hoạt động trở lại đối với một số lĩnh vực đang hạn chế, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; phương châm là đảm bảo an toàn đến đâu, cho hoạt động trở lại đến đó để duy trì ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống của người dân. Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ phiên... trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với việc tổ chức dạy học: UBND tỉnh chỉ đạo sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Y tế, căn cứ đánh giá cấp độ dịch để xác định, tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn, những nơi đủ điều kiện đảm bảo an toàn; phối hợp, trao đổi với Hội phụ huynh học sinh để thống nhất phương án xã hội hóa xét nghiệm đối với học sinh theo hình thức gộp mẫu và tần suất phù hợp để sàng lọc nguy cơ, bảo đảm an toàn tại các trường học ở những địa bàn có điều kiện, đồng thời có chính sách ưu tiên các đối tượng khó khăn, không tạo áp lực cho gia đình để tạo được sự đồng thuận của phụ huynh.

 

Đối với công tác điều trị, cách ly, xét nghiệm: Tiếp tục triển khai thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú là chủ yếu đối với các trường hợp F1, F2 (trừ trường hợp bất khả kháng, không đảm bảo qui định thì cách ly tập trung). Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm đối với nguồn dự trữ sinh phẩm, kít xét nghiệm của tỉnh, ưu tiên xét nghiệm đối với các trường hợp F1, các trường hợp F2 có nguy cơ cao và các khu vực, trường hợp theo chỉ định của ngành y tế.

 

Giao ngành Y tế phối hợp với các huyện, thành, thị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in tờ rơi,... để hướng dẫn các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà (cần làm gì, số điện thoại liên hệ khi cần,..).

 

Đối với việc quản lý, phân bổ sử dụng các nguồn vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, mua sắm vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 

Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và dự kiến nhu cầu kinh phí trong thời gian còn lại của năm 2021 và năm 2022.

 

Đối với việc tiếp nhận ủng hộ thông qua Ủy ban MTTQ các cấp: Ưu tiên vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ủng hộ các loại vật tư, trang thiết bị y tế, công cụ phòng chống dịch. Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét, chuyển lại nguồn kinh phí vận động do Uỷ ban MTTQ các huyện thực hiện để kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các huyện có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Nguồn:Baophutho.vn Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.309
Hôm qua : 3.489