Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ban Quản lý các Khu công nghiệp đăng tải dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 và khoản 2 Điều 3 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 07/12/2023 - 07/1/2024.

Lượt xem: 37
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 557
Hôm qua : 1.053