Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 24/8/2023, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Phú Thọ thống nhất ban hành kế hoạch số 3275/KHPH-TCTĐA06TW-TCTĐA06PT triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” tại Phú Thọ.

Theo đó, mục đích tập trung thực hiện đồng bộ hoá các giải pháp, biện pháp xây dựng các mô hình về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg tại tỉnh Phú Thọ năm 2023 và các năm tiếp theo. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phù hợp, thống nhất với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch được triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh là đầu mối để triển khai thực hiện các nhiệm vụ với 5 nhóm tiện ích bằng 25 mô hình, cụ thể:

1. Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến (gồm 03 mô hình)

-  Mô hình 1: Triển khai  53 DVC thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Mô hình 2: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.

-  Mô hình 3: Triển khai cung cấp DVC trực tuyến trên VneID.

2. Nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội (gồm 05 mô hình)

-  Mô hình 4:  Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VneID.

- Mô hình 5: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ).

- Mô hình 6: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám, chữa bệnh.

- Mô hình 7: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (cơ sở cầm đồ, dịch vụ bảo vệ, cơ sở khác).

- Mô hình 8: Triển khai giải pháp xử phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội.

3. Nhóm tiện ích phục vụ công dân số (gồm 08 mô hình)

-  Mô hình 9: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO).

- Mô hình 10: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP).

- Mô hình 11: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước.

- Mô hình 12: Truyền thông chính sách qua hệ thống led, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số.

- Mô hình 13: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống

- Mô hình 14: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID

- Mô hình 15: Triển khai hệ thống quản lý trường học

- Mô hình 16: Triển khai tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử, sổ lao động điện tử trên VNeID

4. Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC (gồm 02 mô hình)

- Mô hình 17: Số hóa, tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như: Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức hội, đoàn thể… phục vụ cải cách TTHC.

- Mô hình 18: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID.

5. Nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp (gồm 07 mô hình)

- Mô hình 19: Phân tích tình hình dân cư.

- Mô hình  20: Phân tích tình hình lao động.

- Mô hình 21: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú.

- Mô hình 22: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

- Mô hình 23: Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số.

- Mô hình 24: Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC.

-  Mô hình 25: Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use).

Thời gia triển khai và thực hiện của Kế hoạch này là năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ./.

Lượt xem: 365
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 701
Hôm qua : 1.115