• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/BTCTW, ngày 22/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 105-CV/ĐUK ngày 09/4/2021 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư, Đảng bộ các KCN tỉnh triển khai đợt kiểm tra thẻ đảng viên lần thứ tư tới toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 

Theo đó, việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm kiểm tra tính pháp lý để xác nhận giá trị sử dụng của thẻ đảng viên và việc bảo quản, sử dụng thẻ của đảng viên. Đồng thời, thực hiện đối khớp để phát hiện, xử lý số lượng đảng viên chênh lệch (nếu có) và phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên. Hướng dẫn yêu cầu các tổ chức đảng thu và kiểm tra thẻ của đảng viên, lập biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên; lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên; lập danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên hỏng; danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất, danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên. Gửi biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (kèm theo thẻ đảng của đảng viên); danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (kèm theo bản trình bày về việc mất thẻ và ảnh của đảng viên); danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (kèm theo thẻ đảng hỏng và ảnh của đảng viên); danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên lên đảng uỷ cơ sở để trình cấp có thẩm quyền kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên. Đồng thời, nhận lại thẻ đảng viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật để trao lại cho đảng viên.

Văn bản hướng dẫn đính kèm.

Nguồn: Văn phòng đảng ủy
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 270