• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Triển khai các biện pháp tạm thời đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản hướng dẫn triển khai các biện pháp tạm thời đối với việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo đó:

1. Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 18/3/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ thực hiện tiếp nhận các hồ sơ TTHC mức độ 3, mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: http://dichvucong.phutho.gov.vn.

Đối với các TTHC mức độ 1, mức độ 2; nếu tổ chức, cá nhân thực sự cần thiết phải trực tiếp thực hiện tại Trung tâm, liên hệ qua số hotline 0210.2222.555 nhánh 123 để được bố trí sắp xếp đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

2. Đối với các hồ sơ TTHC đã có kết quả giải quyết, Bưu điện tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn:Văn phòng Ban Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 588
Hôm qua : 745