• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021 với chủ đề: Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên trong ngành Xây dựng”, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ hướng dẫn các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ về công tác ATVSLĐ trong xây dựng;

2. Tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

3. Tiến hành treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung: “ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”, “Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động”, “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” (Khẩu hiệu của Bộ Xây dựng ban hành năm 2021) .

4. Hướng dẫn các bộ phận sản xuất tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, công trình đang thi công xây dựng, chú trọng kiểm tra: việc lập, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ; các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao; biện pháp đảm bảo ATVSLĐ đối với máy thi công; trách nhiệm kiểm tra, giám sát về an toàn lao động và bảo vệ môi trường của các chủ thể tại công trình; kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại công trình đang thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về ALVSLĐ;

6. Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; nghiên cứu, tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả;

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng.

8. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm quy định về ATVSLĐ; hạn chế thấp nhất để xảy ra sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng trong xây dựng.

Văn bản số 321/BQLKCN-ĐT&XD ngày 29/4/2021 đính kèm

Nguồn: Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 270