• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Vai trò của Đảng bộ các KCN tỉnh trong phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp KCN

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU (Nghị quyết 36), ngày 21/8/2015 về “củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020”, Nghị quyết số 15-NQ/TU (nghị quyết 15) ngày 26/7/2016 “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đảng ủy các KCN Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được Ban thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng nhân dịp tổng kết thực hiện các nghị quyết trên.

Đảng bộ các KCN tỉnh là một trong 21 đơn vị được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết

 

Ban Quản lý các KCN Phú Thọ là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu, cụm công nghiệp. Với đặc thù riêng của mình, Ban có nhiều lợi thế trong việc phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đến nay, trong 04 KCN đang hoạt động và 02 CCN trọng điểm Đồng Lạng, Bạch Hạc đã thu hút 166 doanh nghiệp (80 doanh nghiệp FDI) thực hiện 183 dự án đầu tư (86 dự án FDI), bảo đảm việc làm ổn định cho trên 45.000 người lao động. Với lực lượng lao động đông như vậy, việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể đặc biệt là tổ chức Công đoàn cơ sở là rất cần thiết trong việc bảo đảm cho người lao động được làm việc trong môi trường lao động an toàn, được bảo đảm đầy đủ quyền lợi và chế độ theo quy định.

Nhận thức được điều đó, Ngay từ khi Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết 36, nghị quyết 15, Đảng ủy Ban đã phối hợp với chính quyền cùng vào cuộc, quán triệt trong đảng bộ và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là chi bộ Công đoàn các KCN, là đầu mối trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ phát triển tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp KCCN.

Sau 05 thực hiện Nghị quyết 36, Đảng bộ các KCN tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 40 đảng viên đang làm việc trong các doanh nghiệp KCN, CCN hiện sinh hoạt Đảng ở nơi cư trú về sinh hoạt Đảng với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; thành lập được 06 chi bộ trực thuộc với 60 đảng viên tại 06 doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 03 chi bộ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước; 03 chi bộ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); sắp xếp cho 34 đảng viên tại các doanh nghiệp chưa có chi bộ sinh hoạt đảng tại chi bộ Công đoàn các KCN. Chủ động đề xuất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh mở 02 lớp tìm hiểu về Đảng, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học cho 142 học viên; mở 03 lớp đảng viên mới, cấp giấy chứng nhận cho 54 đảng viên dự bị; hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng cho 66 quần chúng là đoàn viên công đoàn xuất sắc, trong đó đã có 54 quần chúng ưu tú tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã được quyết định kết nạp vào Đảng. Riêng quý I/2021, đã phối hợp với Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành lập mới 02 chi bộ trong đó có 01 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các KCN.


 

Đảng ủy các KCN tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ công ty TNHH Yakjin Việt Nam – Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ

 

Song song với triển khai thực hiện nghị quyết 36, đảng ủy luôn chú trọng việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết 15. Sau 05 năm thực hiện nghị quyết, đã có 42 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) được thành lập mới tại các doanh nghiệp, trong đó có 25 tổ chức CĐCS tại doanh nghiệp FDI. Đến hết năm 2020, có 83 CĐCS với 38.985 đoàn viên được thành lập tại các doanh nghiệp KCCN. Riêng những tháng đầu năm 2021, đã thành lập thêm 03 CĐCS tại 03 doanh nghiệp FDI trong KCN.

Để có được kết quả trên, Đảng bộ các KCN tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo như: Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cho cả giai đoạn 2016-2020; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đặc biệt là đồng chí Bí thư Chi bộ Công đoàn các KCN để trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ thành lập tổ chức công đoàn; Đưa vào nội dung thoả thuận đầu tư của nhà đầu tư tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện; Phối hợp Công đoàn các KCN tổ chức gặp gỡ làm việc với các chủ doanh nghiệp, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp cho thành lập tổ chức CĐCS trong doanh nghiệp.; Gắn việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp với công tác thi đua khen thưởng của nhà nước để tạo thuận lợi trong việc thúc đẩy thành lập tổ chức đảng cũng như tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp,....

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều hạn chế, khó khăn do thiếu cán bộ chuyên trách, một số chủ doanh nghiệp chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, người lao động chưa thực sự tha thiết với việc kết nạp Đảng, tham gia tổ chức đoàn thể, thiếu thời gian sinh hoạt,....

Để việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp KCN trong thời gian tới hiệu quả hơn, Đảng ủy các KCN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công đoàn các KCN trong vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp đồng ý thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp; đưa vào nội dung thoả thuận đầu tư của nhà đầu tư tạo việc điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện.

Nguồn: Văn phòng đảng ủy
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 270