• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 11/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về Chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, hàng hóa của tổ chức, cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho Chính phủ, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách thuế nhập, thuế giá trị gia tăng như hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.

Thành phần hồ sơ, thủ tụ áp dúng chính sách thuế đối với hàng hóa trên áp dụng như sau:

- Giao Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố ban hành văn bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi chính sách.

- Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng, khoản 9 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để xảy ra trục lợi chính sách.

- Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng chống dịch Covid-19.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2021.

Các trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, được Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phê duyệt, tiếp nhận hàng hóa tài trợ cho công tác quốc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại nội dung của Nghị quyết, được áp dụng chính sách miễn giảm thuế nêu tại Nghị quyết này. Trường hợp đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng thì được xử lý số thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đã nộp theo quy định quản lý thuế về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Chính sách ưu đãi trong trường hợp này được áp dụng cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.237
Hôm qua : 3.489