• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Một số nội dung đáng chú ý về lao động, việc làm trong Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngày 9/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Một trong bốn nhóm giải pháp chính của Nghị quyết 105/NQ-CP nhằm trực tiếp hỗ trợ giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp, người lao động là “Tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia”.

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong tháng 9 chỉ đạo các địa phương thực hiện linh hoạt, nới lỏng một số quy định, điều kiện về cấp, gia hạn xác nhận giấy phép lao động, phù hợp với bối cảnh mới nhưng phải tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch, cụ thể:

          Một là, đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Quy định hiện nay yêu cầu “Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự  kiến làm việc tại Việt Nam”. Nay nới lỏng như sau: “Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam”.

          Hai là, với quy định tại điểm a khoản 6 Điều 3 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc “….. có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo” được sửa đổi thành “….. có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

          Ba là, quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: Bổ sung thêm thuật ngữ “giấy chứng nhận” và trường hợp giấy phép lao động đã được cấp được xem là giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kĩ thuật trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động: “Giấy tờ chứng minh chuyên gia, lao động kỹ thuật theo quy định tại khoản 3, 6 Điều 3 Nghị định này, là: Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận; văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.”

Tác giả: Dương Thu Thảo
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 670
Hôm qua : 731