Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 29/12/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ ban hành kế hoạch số 48/KH-BQLKCN về triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ.

Theo đó mục đích nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.Hoạt động kiểm tra xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành liên tục, toàn diện, khách quan, công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định.

Tại kế hoạch Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc năm 2023 triển khai kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trong đó,thực hiện tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.Kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản có chứa quy phạm pháp luậtdo cơ quan tham mưu ban hànhgửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra,kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tham mưu cấp thẩm quyền công bố theo quy định. /.

 

Nguồn: Văn phòng

Lượt xem: 741
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 634
Hôm qua : 1.053